Informatie

Jan Niezen

  • 10.04.1952 - 04.02.2023

Over de uitvaartdienst van Jan Niezen 

De uitvaart vindt in besloten kring plaats.5e generatie uitvaartverzorger. Sinds 2011 werkzaam bij Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn.

Neem contact op met de uitvaartondernemer
Informatie
Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn.
Jan Marten de Boer RU
Sneek
0515-416114