Informatie

Tjalling Westra

  • 23.08.1948 - 11.11.2022

Over de uitvaartdienst van Tjalling Westra 

Nicolaaskerk Piaam5e generatie uitvaartverzorger. Sinds 2011 werkzaam bij Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn.

Neem contact op met de uitvaartondernemer
Informatie
Uitvaartverzorging J.Æ. de Boer & Zn.
Jan Marten de Boer RU
Sneek
0515-416114