Informatie

Trijntje Hoekstra-de Boer

  • 16.04.1949 - 21.04.2023

Dy’t ik leaf ha moat ik ferlitte Dy’t ik leaf hie gean ik temjitte

Dy’t ik leaf ha moat ik ferlitte Dy’t ik leaf hie gean ik temjitte
Bestel bloemen Bloemen
Order flower De-activated